Büyükşehir’de dikkat çeken giderler!


 

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2017’de 1 milyar 652 milyon 508 bin TL olması planlanan bütçesinde aslan payını hangi birimlerin aldığını ve dikkat çeken harcama kalemlerini sizler için araştırdık!

HEDİYE EROĞLU

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “2017 Mali Yılı Performans Programı” hazırlandı. Kasım ayı belediye meclis toplantısında gündeme gelen ve ilgili komisyonlara havale edilen programda, 2017 yılı bütçesi de yer alıyor. 
Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2015’te 1 milyar 400 milyon TL ve 2016’da 1 milyar 290 milyon TL olan bütçesinin 2017’de 1 milyar 652 milyon 508 bin TL olmasının öngörüldüğü bildirildi. 

VERGİ GELİRLERİ 3 KAT ARTACAK
Bu kapsamda; 2016’da 27 milyon 724 bin TL olan vergi gelirlerinin 2017’de 73 milyon 100 bin TL’ye, 2016’da 120 milyon 117 bin TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 2017’de 169 milyon 382 bin TL’ye, 2016’da 810 milyon TL olan diğer gelirlerin 2017’de 962 milyon 270 bin TL’ye, 2016’da 31 milyon 650 bin TL olan sermaye gelirlerinin 2017’de 38 milyon TL’ye, 2016’da 60 milyon TL olan gelirlerden alacakların da 2017’de 60 milyon TL olması öngörülüyor.

Ayrıca 2016’da 189 milyon 853 bin TL olan personel giderlerinin 2017’de 190 milyon 862 bin TL’ye, 2016’da 36 milyon 484 bin 500 TL olan sosyal güvenlik kurumu giderlerinin 2017’de 38 milyon TL’ye, 2016’da 481 milyon 224 bin TL olan mal ve hizmet alımlarının 2017’de 699 milyon 292 bin TL’ye, 2016’da 35 milyon TL olan faiz giderlerinin 2017’de 25 milyon 10 bin TL’ye, 2016’da 40 milyon 444 bin TL olan cari transferlerin 2017’de 43 milyon 583 bin TL’ye, 2016’da 385 milyon 919 bin TL’den 2017’de 494 milyon 761 bin TL’ye, 2016’da 26 milyon 50 bin TL olan sermaye transferlerinin 2017’de 45 milyon TL’ye, 2016’da 95 milyon olan yedek ödeneğin 2017’de 116 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. 

BELEDİYE TOPLAM 6 BİN 168 KİŞİ ÇALIŞIYOR 
Bin 122 memura, 22 sözleşmeli memura, bin 36 kadrolu işçiye, 12 geçici işçiye diğer hizmet alımları ile de 3 bin 976 kişi olmak üzere toplam 6 bin 168 kişiye istihdam sağlanan belediyede birimlerin bütçeden aldığı paylar ise dikkat çekti. 

ASLAN PAYI FEN İŞLERİNİN
Bütçeden 2017’de genel sekreterliğin 1 milyon TL, özel kalemin 12 milyon 507 bin TL, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 210 milyon 118 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 235 milyon TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 12 milyon 250 bin TL, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 2 milyon 300 bin TL, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 7 milyon 886 bin TL, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 190 milyon 548 bin TL, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 600 bin TL, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 100 bin TL, İç Denetim Birimi’nin 77 bin TL, Hukuk Müşavirliği’nin 2 milyon 148 bin TL, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 115 milyon TL, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 33 milyon 540 bin TL, Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın bir milyon 8 bin TL, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 3 milyon 250 bin TL, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 373 milyon 709 bin TL, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 7 milyon 708 bin TL, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın 41 milyon 300 bin TL, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 10 milyon 470 bin TL, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 68 milyon 700 bin TL, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 4 milyon 123 bin TL, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 169 milyon 700 bin TL, Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 16 milyon 98 bin TL, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın bir milyon 737 bin TL, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 28 milyon 374 bin TL, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 8 milyon 485 bin TL, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 87 milyon 70 bin TL, Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 6 milyon 289 bin TL, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 797 bin TL ay almasının öngörüldüğü öğrenildi. 

GENEL SEKRETERLİĞİN GİDERİ NE?
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı giderlerinin de kalem kalem belirtildiği raporda; 1 milyon TL bütçeli Genel Sekreterliğe; kırtasiye alımı için 30 bin TL, diğer yayın alımları için 5 bin TL, diğer kırtasiye ve büro malzemeleri alımları için 5 bin TL, su alımı için 2 bin 500 TL, yakacak alımı için 5 bin TL, akaryakıt ve yağ alımları için 2 bin 500 TL, diğer özel malzeme alımları için 5 bin TL, yurtiçi geçici görev yollukları için 15 bin TL, yurtdışı geçici görev yollukları için 45 bin TL, araştırma ve geliştirme giderleri için 50 bin TL, posta telgraf giderleri için 20 bin TL, lojman kiralama giderleri için 60 bin TL, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri için 650 bin TL, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri için 50 bin TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları için 15 bin TL, büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları için 15 bin TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları için 10 bin TL, fikri hak alımları için 5 bin TL, makina teçhizat bakım ve onarım giderleri için 5 bin TL ve büro bakım ve onarım giderleri için 5 bin TL gider hesaplandı. 

ÖZEL KALEM SU İÇİN 50 BİN YAKIT İÇİN 5 BİN TL BÜTÇE İSTİYOR! 
Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer tartışmalı birimi olan özel kaleme ise 2017 yılı bütçesinde 12 milyon 507 bin TL pay ayrıldı. Özel kalemin kırtasiye alımları için 100 bin TL ayrılırken, büro malzemesi alımları için 15 bin TL, diğer yayın alımları için 10 bin TL, baskı ve cilt giderleri için 50 bin TL, su alımları için 50 bin TL, yakacak alımları için 5 bin TL, akaryakıt ve yağ alımları için 10 bin TL, özel malzeme alımları için 15 bin TL, yurtiçi geçici görev yollukları için 100 bin TL, yurtiçi sürekli görev yollukları için 5 bin, ilan giderleri 200 bin TL, diğer hizmet alımları 2 milyon 500 bin TL, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 7 milyon TL, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 1 milyon 500 bin TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları için 10 bin TL, büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları için 25 bin TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları için 5 bin TL, makina teçhizat bakım ve onarım giderleri için 5 bin TL, büro bakım ve onarım giderleri için 5 bin TL, kırtasiye alımları 25 bin TL, büro malzemesi alımları 5 bin TL, diğer yayın alımları 5 bin TL, su alımları bin TL, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları 2 bin TL, yurtiçi geçici görev yollukları 5 bin TL, yurtdışı geçici görev yollukları 15 bin TL, enformasyon ve raporlama giderleri 50 bin TL, diğer hizmet alımları 500 bin TL, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 100 bin TL, büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları 10 bin TL, fikri hak alımları 25 bin TL, makina teçhizat bakım ve onarım giderleri için bin TL, büro bakım ve onarım giderleri için bin TL, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kuruluşlar için 2 bin TL.

TÜRK LİRASI FAİZ BÜTÇESİ 25 MİLYON TL!
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesinde 210 milyon 118 bin TL paya sahip olacak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bütçe giderlerinde en dikkat çekici başlık ise Türk Lirası cinsinden diğer iç borç faiz giderleri oldu. Bu başlık için 25 milyon TL kaynak ihtiyacına dikkat çekilirken, EURO cinsinden dış borç faizi giderleri için 10 bin TL ayrıldığı görüldü. Aydıca mali işlerin; muhtaç asker ailesi yardımı için 100 bin TL, verem savaş ve derneği için 15 bin TL, darülaze, huzur evleri gibi vakıflara yapılan yardımlar için ise 15 bin TL yardım öngördüğü bildirildi. 

İŞÇİLER ARASINDAKİ ÜCRET UÇURUMU BÜYÜYOR!
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesinde 235 milyon 616 bin TL paya sahip olacak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bütçe giderlerinde de en dikkat çekici başlık kadrolu işçiler ile geçici işçilere ödenen ücretler arasındaki fark oldu. Kadrolu işçilere ödenen rakamlar milyon TL’ler ile ifade edilirken birçok kalemde kadrosuz işçilere ödenen rakamların bin TL’lerde kaldığı görüldü. Örneğin; kadro karşılığı sözleşmeli personel ücretleri için 1 milyon 500 bin TL, kadro karşılığı sözleşmeli personel zam ve tazminatları için 330 bin TL, kadro karşılığı sözleşmeli personel sosyal hakları için 30 bin TL, kadro karşılığı sözleşmeli personel diğer ödemeleri için 350 bin TL, sürekli işçilerin ücretleri için 59 milyon TL, geçici işçilerin ücretleri için 710 bin TL, sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları için 9 milyon TL, geçici işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları için 100 bin TL, sürekli işçilerin sosyal hakları için 21 milyon TL, geçici işçilerin sosyal hakları için 288 bin TL, sürekli işçilerin fazla mesaileri için 6 milyon TL, geçici işçilerin fazla mesaileri için 30 bin TL, sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri için 17 milyon TL, geçici işçilerin ödül ve ikramiyeleri için 224 bin TL, sürekli işçilerin diğer ödemeleri için 900 bin TL, geçici işçilerin diğer ödemeleri için 10 bin TL, belediye başkanı ve vekil ödeneği için 350 bin TL, meclis üyeleri ve komisyon üyelerinin huzur hakları için 1 milyon 500 bin TL, diğer personel diğer ödeneği için 7 milyon TL ayrıldığı görüldü. 

BASINDAN GİYİM KUŞAMA 25 BİN TL BÜTÇE!
Büyükşehir Belediyesi’nin yine harcamaları ile tartışmalı birimlerinden olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na ise 2017 yılı bütçesinde 12 milyon 500 bin TL pay ayrıldığı. Basın Yayın Dairesi’nin 2017 giderleri ise şöyle öngörülüyor; kırtasiye alımı için 100 bin TL, periyodik yayın alımları için 100 bin TL, baskı ve cilt giderleri için 5 milyon TL, yakacak alımları için 2 bin TL, akaryakıt ve yağ alımları için 3 bin TL, diğer giyim ve kuşam alımları için 25 bin TL, diğer özel malzeme alımları için 30 bin TL, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları için 2 bin TL, yurtiçi geçici görev yollukları için 2 bin TL, yurtdışı geçici görev yollukları için 10 bin TL, enformasyon ve raporlama giderleri için 100 bin TL, bilgiye abonelik giderleri (internet ücreti) için 25 bin TL, ilan giderleri için 1 milyon 81 bin TL, diğer hizmet alımları için 200 bin TL, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri için 100 bin TL, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri için 5 milyon TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları için 30 bin TL, büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları için 30 bin TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları için 10 bin TL, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları için 15 bin TL, fikri hak alımları için 15 bin TL, makina teçhizat bakım ve onarım giderleri için 15 bin TL, büro bakım ve onarım giderleri için 10 bin TL ve işyeri makina teçhizat alımları için 330 bin TL. 

STRATEJİ, İŞLETME VE İŞTİRAKLERE TÜTÜN BÜTÇESİ!
Gelecek yıl 2 milyon 300 bin TL bütçe ayrılması öngörülen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın en dikkat çekici gider kalemi ise 30 bin TL ayrılan gıda ürünleri içecekler ve tütün alımları oldu. 
Büşükşehir’in 2017 bütçesinden 41 milyon 300 bin TL pay alması beklenen İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na da gıda ürünleri içecekler ve tütün alımları için 1 milyon TL bütçe ayrıldığı görüldü. 
Büyükşehir’in 2017’de 7 milyon 886 bin TL bütçe ayrılması planlanan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 19 kalemlik gider tablosunda en büyük payın 4 milyon TL ile bilgisayar alımlarına ayrıldığı görüldü. 
Büyükşehir’in 2017’de 190 milyon 548 bin TL ayırmayı hedeflediği Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın gider tablosundaki dikkat çekici başlık ise 75 milyon 500 bin TL’lik taşıt kiralaması giderleri oldu. 

ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN 22 MİLYON TL ÖDENEK LAZIM!
Büyükşehir bütçesinden 115 milyon TL pay ayrılması beklenin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gider tablosundaki araç alımları ise öne çıkan başlıklar oldu. Daire başkanlığının 2017’de; Kara Taşıtı Alımları (zırhlı taşıt alımları) için 22 milyon 875 bin, deniz ve suyolu taşıtı alımları için 5 bin ve havayolu taşıtı alımları için 100 bin ödeneğe ihtiyacı olduğu görüldü. 

ENGELLİLER İÇİN MÜTEVAZİ BÜTÇE!
Büyükşehir Belediyesi bütçesinden hizmet birimleri kapsamında 1 milyon 8 bin TL ile en az payı alan Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın gider kalemleri ise şöyle sıralandı; kırtasiye alımları için 25 bin TL, akaryakıt ve yağ alımları için 5 bin TL, yiyecek alımları için 5 bin TL, spor malzemeleri alımları için 100 bin TL, diğer özel malzeme alımları için 20 bin TL, yurtiçi geçici görev yollukları için 10 bin TL, yurtdışı geçici görev yollukları için 5 bin TL, araştırma ve geliştirme giderleri için 25 bin TL,ilan giderleri için 3 bin TL, diğer hizmet alımları için 100 bin TL, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri için 100 bin TL, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları için 50 bin TL, büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları için 25 bin TL, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları için 5 bin TL, makina teçhizat bakım ve onarım giderleri için 5 bin TL, büro bakım ve onarım giderleri için 5 bin TL, diğer makine teçhizat alımları için 350 bin TL ve kara taşıtı alımları için 170 bin TL.

FEN İŞLERİ, 25 MİLYON TL’YE HİZMET BİNASI YAPACAK
Büyükşehir’i 2017 bütçesinden 373 milyon 709 bin TL ile aslan payını alan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ise gider kalemleri içinde en büyük paylardan birini 25 milyon TL ile hizmet binasına ayırdığı görüldü.

   
Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  
  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 

  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2020 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA