İHRACATA YÖNELİK PROJELER EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR | Mersin Haberci Gazetesi
     
 
 
 
 
 

İHRACATA YÖNELİK PROJELER EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR


 

Türkiye tarım sektörü ihracatını iki katına çıkartmayı hedefleyen sektör paydaşları, bu hedefe ihracata yönelik projelerle ulaşma çabasında. Bu kapsamda AKİB üyesi 50 firma temsilcisi bakanlık desteği ile fuarlara katılarak, rekabet gücünü arttırma gayretinde.

Haber Merkezi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (EKİB) üye firmalarından 50 temsilcisinden oluşan bir heyet,
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projeleri kapsamında Fransa'nın Paris şehrinde 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen SIAL 2016 Gıda Fuarı’nı ziyaret etti. Bu geziyi değerlendiren Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, bu tür ihracata yönelik projelerin ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.

AKİB'İN URGE PROJELERİ, SIAL PARİS FUARINA İMZASINI ATTI
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonu ile yürütülen proje ile Mersin'den 30 firmanın Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteklerinden yararlanma imkanı bulduğunu aktaran Arslan, “2014 yılından itibaren yürütülmekte olan ve AKİB üyelerinin talepleri doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı'nın onaylarıyla 2017 yılında üçüncüsünün başlatılması planlanan URGE projelerinde firmalar hem masrafları için yüzde 75 oranında ve birlik tarafından ön ödemeli olarak destekten yararlanıyor, hem de destek için her hangi bir başvuru prosedürüne gerek kalmadan sadece ihracat faaliyetlerine odaklanmaları sağlanıyor” dedi. 

İHRACATÇILARA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
SIAL Paris Fuarı, Dubai Gulfood ve Almanya Anuga Fuarları’nın uluslar arası gıda sektörünün ortak buluşma noktası olduğunu belirten Başkan Mahmut Arslan, “Projemizin ilk yıllarından itibaren faaliyetlerimizi sektörümüz ihracatına ve ticaretine olumlu katkı sağlayabilecek etkin ve yerinde uluslararası organizasyonlara katılıma yönelik gerçekleştirmeye gayret gösterdik. SIAL Paris Fuarı’na birliğimiz üyesi firmalardan 50 temsilcinin katılması bu gayretimizin başarısının kanıtıdır. Bu vesileyle, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin tüm üyelerini birliğimizce iş birliği içerisinde çalışmaya davet ediyor ve bizleri hedeflerimize ulaştıracak tüm projelerimizde görmek istiyoruz. Birliğimizin ihracatına yönelik tüm projelerimizin, bugün gelişmiş ülkelerle dahi kıyaslandığında daha yüksek seviyelerde bulunan ülkemiz ekonomisine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL EKONOMİ BÜYÜME HIZI DÜŞÜYOR”
Uluslararası ve ulusal piyasalardaki gelişmelere ve bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizin de durumunu değerlendiren Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan 2016 yılı Ara Dönem Küresel Ekonomik Görünüm Raporunda, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminleri yüzde 1 aşağıya çekilerek, 2016 yılı için yüzde 2,9 ve 2017 yılı için ise yüzde 3,2 seviyelerinde belirlendi. Büyüme tahminlerindeki düşüş, küresel ekonomideki büyümenin hız kesmesinden kaynaklandı. 

“TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇERİSİNDE İLK SIRALARDAKİ YERİNİ ALACAK”
Ülkemizin 2016 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 4,7'lik büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen altıncı ekonomisi olurken, ikinci çeyrekteki yüzde 3,1'lik performans ile 21 AB üyesi ülke ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü belirten Arslan, “Böylece hükümetimizin desteği ve iş dünyasının gayretleri sayesinde ülkemiz ekonomisi, Amerika, Japonya ve İngiltere gibi bir çok gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin büyüme oranlarını geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen bu başarılar doğrultusunda, ülkemiz ekonomisi, OECD ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle 2016 yılı temmuz ayında yayınlanan raporlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca ekonomisi en hızlı büyüyeceği tahmin edilen ülkelerin başında yerini aldı” dedi.

“TARIM EKONOMİSİ DÜNYADA HIZ KAYBEDİYOR”
Başkan Arslan, tarım ekonomisinde ise FAO tarafından hazırlanan araştırma raporlarına göre, küresel arz ve talebe bağlı olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki tarımsal ürünler ticaretinde geçmiş 10 yıla kıyasla daha az oranlarda artış beklendiğini söyledi. Mahmut Arslan, "Bunun en önemli nedenleri arasında, yüksek gelir elastikiyetine sahip gelişmekte olan ülkelerdeki düşük büyüme oranları, en büyük ithalatçı ülke konumunda olan Çin ekonomisinin düşük büyüme oranı, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerin kendi kendine yetebilmek için uyguladıkları politikalar doğrultusunda ithalatı kısıtlayıcı tarımsal korunma önlemleri sayılabilir” dedi. 

“ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÜLKEMİZ ALEYHİNE VERDİKLERİ KARARLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL” 
Küresel ekonomideki büyümenin bu denli yavaşladığı dönemde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin resesyon ve deflasyon tehdidi ile boğuşurken, ülkemiz ekonomisinin 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 3,9 oranında büyüdüğünü aktaran Arslan, büyümeyle birlikte ülkemiz lehine gelişen diğer bir olumlu gelişmenin ise, cari işlemler açığımızın azalması nedeniyle 2016 yılı sonu itibariyle cari işlemler açığı beklentimizin yüzde 4,3 oranına düşürüldüğünü belirtti. Arslan, “Ülkemiz için yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının kredi notumuzu düşürmesinin, anılan kuruluşlarca alınan kararın ne kadar gerekçesiz ve anlamsız olduğunu açık bir şekilde gözler önüne serdi” diye ekledi. 
Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; "Gerek yabancı kuruluşlarca aleyhine verilen kararları gerekse bağımsızlığı ve milletimizin birlikteliği karşısında yapılan her türlü alçakça kalkışmayı hükümetimizin dik duruşu sayesinde atlatarak diğer ülkelerle kıyaslandığında başarısını kanıtlayan ülkemizin biz iş dünyası temsilcileri, yine hükümetimizin yatırımı, üretimi ve ihracatı arttırmayı esas alan düzenlemeleriyle hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza daha da emin adımlarla yürüyerek devam ediyoruz.

“İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATIMIZI 2023 YILINDA YÜZDE 10 SEVİYELERİNE TAŞIYACAĞIZ”
Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, hükümetimizin katma değeri yüksek ihracat ve teknoloji transferi sağlayan yatırımlarla beslenecek büyüme modeli inşa etmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar, ülkemiz ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyarak, doğrudan yabancı yatırımların toplam tutarı 186,6 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Diğer taraftan önemle üzerinde durularak yatırımcılara sağlanan teşvik paketleri ve genel olarak alınan ekonomik tedbirlerle hali hazırda yüzde 4 seviyelerinde bulunan ileri teknolojili ürün ihracatımızı 2023 yılında yüzde 10 seviyelerine çıkarabilmek ve ihracatımıza katma değer katmak amacıyla ülkemizin iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de markalaşmaya yönelik ihracatımıza değer katabilecek fırsatları oluşturabilecek etkinlikler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

“ÜLKEMİZİN TARIM SEKTÖRÜ İHRACATINI İKİ KATINA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ”
Ülkemizin tarım sektörü ihracatına ilişkin, 2023 yılında 2 kat artarak 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen Arslan, Türkiye ve AKİB ihracat rakamlarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü; “2016 yılının Ocak Eylül döneminde 14,2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Anılan dönemde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatımız ise 4,6 milyar dolar seviyelerinde belirlendi. Türkiye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatımızdaki en yüksek paya sahip ülke yüzde 27 ihracat oranıyla Irak oldu. Irak'ı yüzde 7 ile Suriye ve yüzde 5 ile Birleşik Devletler takip etti.

AKDENİZ’İN 9 AYLIK TARIM İHRACATI 2 MİLYAR DOLAR
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin ise Ocak-Eylül dönemi tarım sektörü ihracatı 2 milyar dolar seviyelerinde belirlendi. Aynı dönemdeki AKİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü ihracatı ise ülke genelindeki yüzde 15'lik payıyla 739 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. AKİB hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatımızdaki en yüksek paya sahip ülke yüzde 23'lük ihracat oranıyla Irak olmuştur. Irak'ın ardından yüzde 16 payı ile Suriye ve yüzde 4 payı ile Sudan geldi. 
AKİB'in Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün 2016 yılı Ocak Eylül döneminin değer bazındaki ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde, 739 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde pastacılık ürünleri 215 milyon dolarlık değeri ve yüzde 29'luk payı ile ilk sırada yer almaktadır. Pastacılık ürünleri grubunda en fazla ihracat toplam ihracatın yüzde 11’ini oluşturan ‘tatlı bisküvi ve gofretlere’ aittir. Ülkemizin ekonomisini olumsuz şekilde etkileyebilecek tüm tehlikeleri, ülkemizi tehdit etmelerine fırsat vermeden ve zaman kaybetmeden aldıkları kararlarla bertaraf eden hükümetimize iş dünyası temsilcileri olarak teşekkür etmeyi bir borç biliyorum”.


   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 
  SOSYAL MEDYA
 

  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2022 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA