Hemşirelik; ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınmalı! | Mersin Haberci Gazetesi
     
 
 
 
 
 

Hemşirelik; ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınmalı!


 

Kanatsız melekler sorunlarına çözüm istiyor! 12 Mayıs 2016 Dünya Hemşireler Günü’nde hemşirelik mesleğinin ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınması istendi!

YUSUF CAN GÜDÜK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, 12 Mayıs 2016 Dünya Hemşireler Günü’nde sokağa inerek, meslek mensuplarının sorunlarını gündeme taşıdı.

Mersin Devlet Hastanesi önünde yapılan eyleme çok sayıda hemşire, sendika üyesi ve vatandaş da destek verdi.

Burada bir basın açıklaması yapan SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt, “Eleman değiliz, yardımcı sağlık personeli değiliz, hemşireyiz” diyerek, hemşirelerin sorunlarına çözüm istedi.

 

İKİNCİ PLANA İTİLDİLER

Hemşireliğin tarihinin, kadının şifa verici rolü ile başladığını vurgulayan Bozkurt, “Kadınlar, tarihin ilk zamanlarından bu yana sağaltımın bir parçası olmuştur. Ancak modern anlamdaki hemşireliğin Kırım Savaşı sırasında, Florance Nighingale (1820-1910) ile başladığı kabul edilmektedir. Bugün ebe ve hemşireler, hastanelerin ve diğer tüm sağlık kurumlarının temel dinamikleri olmalarına rağmen karar alama süreçleri ve  ekonomik haklar bakımından ikincil konuma itilmişlerdir.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında oldukça önemli bir yeri olan ebe ve hemşireler sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve sağlık sisteminin bu dönüşüme paralele olarak yapılandırılması nedeniyle önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Türkiye’de halkla sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği açısından be ve hemşirelerin sorunları artık daha fazla göz ardı edilemeyecek bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Öncelikle, sağlıkta dönüşüm programı ile yaygınlaştırılan güvencesizlik sonucunda aynı okulu bitiren aynı işi yapan aynı unvana sahip kişilerin farklı özlük ve mali haklara sahip olması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

 

GÜVENCESİZ HEMŞİRE SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılı istatistiki verilerine göre Türkiye’de 139 bin 544 hemşirenin aktif olarak çalıştığını belirten Başkan Bozkurt, güvencesiz çalıştırılan hemşire sayısının ise giderek tırmandığını işaret etti. “Vekil, 4/C istihdam edilen veya aile sağlığı merkezlerinde kamu dışı aile sağlığı eleman olarak çalıştırılan biz ebe-hemşireler kapsam dışı bırakılmıştır” diyen Yılmaz Bozkurt, bunun yanı sıra kamu hastanelerinin, her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamadığını da dile getirdi.

“Türkiye’de çalışan hemşireler olarak bizler AB ülkelerine göre 4 kat daha yoğun iş yükü ile karşı karşıyayız” diyen Bozkurt, “Sağlık alanında şiddete en fazla maruz kalan kesim yine biz hemşireleriz. 7 gün 24 saat hizmet verilen kamu sağlık alanında başta biz hemşireler olmak üzere tüm sağlık emekçileri olarak depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve fiziksel sağlık sorunları ile yüz yüzeyiz.

 

HEMŞİRELİK; ‘AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER’ KAPSAMINA ALINMALI

Hükümet tarafından hazırlanan fiili hizmet süresi zammına ilişkin tasarı nöbet tutmayan sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi hakkından yaralanamayacağı belirtilmektedir. Fiili hizmet süresi zammının tutulan nöbete endeksli olması ve riskli birimleri dikkate almaması hükümetin bu çalışmayı ne kadar yüzeysel ele aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık hizmeti sunulana tüm alanlarda hemşirelik mesleğinin, ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınarak derhal harekete geçilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de ebeler ve hemşireler olarak hem kamuda hem de özel sağlık alanında kendi iş tanımlarımız dışında başka işlerde de çalışmaya zorlanıyoruz. Neoliberal sağlıkta dönüşüm proğramı bizlerin mesleki sorunlarını daha da büyütmüş ve hemşirelik “yardımcı sağlık elemanı” algısıyla yürütülmeye başlanmıştır. Mesleğimizin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlığımız yok edilmektedir.

Hemşireler olarak; hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler, angarya, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans, zor ve gereksiz karmaşık görevler, yetersiz dinlenme araları neoliberal toplum kalite yöntemi anlayışı ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi sorunlar ile yüz yüzeyiz. Bu tablo, sağlık hizmetlerinin her şeyden önce bir ekip hizmeti olduğunu yok sayan ve sağlığı metalaştırmaya çalışan bir anlayışın ürünüdür” diye konuştu.

 

İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hemşirelerin çalışma koşullarının sadece kendi sağlıklarını değil, hastaların sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden SES Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt, sendika olarak sorunların çözümüne yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı; Personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir. Hemşireler angarya ile daha fazla yüz yüze bırakılmamalıdır. Hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınmalı ve fiili hizmet süresi zammından acil biçiminde faydalandırılmalıdır. İş yerimizde maruz kaldığımız her türden riske karşı güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. İşyerlerinde şiddet ve taciz çerçevesinde önleyici uygulamalar yaygınlaşmalı ve hukuki yardımdan kadro durumuna bakılmaksızın istisnasız tüm çalışanlar yararlandırılmalıdır. Başhemşire dahil tüm yöneticiler çalışanlar tarafından seçilmelidir ve yöneticilik süreli olmadır. Sağlık kuruluşlarında 7 gün 24 saat ücretsiz, anadilinde kreş açılmalıdır. Gece bir saatlik çalışma iki saat sayılmalıdır. Gece çalışma meslekte artan yıl oranına göre azaltılmalıdır. Doğum izinleri ücretli hale gelmelidir. Haftalık çalışma saati 35 saatle sınırlandırılmalıdır. Ücretsiz servis konulmalı, sosyal haklar sağlanmalıdır. Vekil, 4/b, 4/c, taşeron çalışan tüm meslektaşlarımız kadroya alınmalıdır. Özel hastanelerde çalışan ebe ve hemşirelerin çalışma saatleri de 35 saatle sınırlandırılmalı ve etkili denetim yapılmalıdır. Performans sistemi kaldırılmalı temel ücret insanca yaşayacak düzeye çıkarılmalıdır. ILO hemşirelik antlaşması imzalanarak, gerekleri yerine getirilmelidir. Ebelik-Hemşirelik, Sağlı Hizmetlerinin ekip olma anlayışı içinde ayrı ayrı bağımsız meslekler olarak tanımlanmalıdır.

Bizler alın teriyle çalışan, onurumuzla mesleğimizi yapmak isteyen emekçiler olarak; bizden önceki mücadele mirasına sahip çıkarak iş ve iş yeri güvencemize, sağlık hakkımıza, gelecek güvencemize, meslek onurumuza sahip çıkmak ve çocuklarımıza onurlu bir dünya bırakmak için azim, cesaret ve inançla taşeron, sözleşmeli, kadrolu, hep birlikte ses’te mücadeleyi yükselterek devam etmeliyiz. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz…! Tüm emekçiler gibi hemşireleri de gelecek güzel günlere inancımızla hep birlikte omuz omuza mücadeleye davet ediyor ve 12-1/8 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyoruz”.


   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 
  SOSYAL MEDYA
 

  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2022 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA