EĞİTİM-İŞ’TEN BÜTÇE TEPKİSİ | Mersin Haberci Gazetesi
     
 
 
 
 
 

EĞİTİM-İŞ’TEN BÜTÇE TEPKİSİ


 

İktidarın eğitim bütçesine ayırdığı paya tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası, genel bütçeden eğitime ayrılan payın eridiğini ve bu bütçe hiç bir yaraya merhem olmayacağını söyleyerek, “Eğitim-İş bu rezalet tabloya razı olmayacaktır!” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

 

TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin’den, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesine tepki geldi.

Yazılı biraçıklama yaparak, “MEB’in bütçesi paralel evrendeki Türkiye için belirlenmiştir” diyen Tekin, iktidar bloğunun ‘ekonomi şahlanıyor’ söylemi gölgesinde başlayan TBMM'deki bütçe görüşmelerinin, eğitim alanı için izah edilemez şekilde ilerlediğini söyledi. “2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon olması öngörülmüştür” diyen Yakup Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bütçeleri toplamı 2022 yılı için 273,5 milyar TL, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise 189 milyar 10 milyon TL olarak belirlenmiştir.

 

“HARCAMALARA KARŞILIK GELMEYEN BİR BÜTÇE BELİRLENMİŞ”

Yani; Eğitimin uzaktan yürütülmeye çalışıldığı dönemde aldığı ağır yaralara, yeni derslik inşaları için gereken ek harcamalara, pandemi nedeniyle sınıflar seyreltildiğinde doğacak fazladan  öğretmen ihtiyacını karşılamak için yapılacak atamalarına harcanacak tutara,  pandemi nedeniyle okulları daha hijyenik hale getirecek kadrolu yardımcı personel atamaları için harcanacak tutara, salgın daha da ağırlaşıp eğitim tekrar uzaktan hale gelirse EBA denen virane sistemi güçlendirmek için yapılacak harcamalara karşılık gelmeyen bir bütçe belirlenmiştir.

 

İŞTE BÜTÇE

Bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bu miktar, eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ve pandemi nedeniyle yaşanan eksiklikleri gidermekten oldukça uzaktır.

2022'de eğitimin bütçesinin ayrıntıları şu şekildedir: Milli Eğitim 189 milyar 10 milyon 851 bin TL, YÖK ve Üniversiteler 57 milyar 739 milyon 883 bin TL, ÖSYM 931 milyon 623 bin TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Yükseköğretim 22 milyar 886 bin 617 TL ve diğer 2 milyar 931 milyon 26 TL. Yani toplam 273 milyar 500 milyon TL” dedi.

 

GENEL BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN PAY ERİDİ

MEB'e ayrılan bu bütçeyi havuz medyasının, “en büyük pay eğitime gitti” başlıklarıyla sunsa da, rakamların aksini gösterdiğini belirten Eğitim-İş Şube Başkanı Yakup Tekin, çünkü eğitim bütçesinin merkez bütçeye olan oranındaki değişiminin, pandemiye rağmen aşağı bir ivmeyle seyrettiğini kaydetti. “AKP'nin iktidara geldiği 2002'de MEB bütçesinin merkez bütçeye oranı yüzde 22 iken 2022'deki MEB bütçesinin merkez bütçeye oranı yüzde 11'dir. Yani 20 yılda eğitime ayrılan bütçe, tam yüzde 50 erimiştir” diyen Tekin, “Merkezi Yönetim Bütçesinden 2022 yılında eğitime 273,5 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Ayrılan bu ödenek, 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira olan Merkezi Yönetim Bütçe ödeneklerinin yüzde 15,6’sı kadar bir büyüklük oluşturmaktadır. 

 

ARTMASI GEREKEN YATIRIMLAR AZALACAK

Bütçenin ayrıntıları bize eğitimin hükümet tarafından ne kadar ötelendiğini de resmetmektedir. Bunun en somut göstergelerinden biri de MEB'e yatırım harcamaları için öngörülen bütçedir. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay % 17,18 iken, 2020 yılı itibariyle bu oran % 4,65’e gerilemiş, 2022 yılında ise %8,05 olması öngörülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlara ayrılan pay AKP iktidarı döneminde sürekli azalma eğilimi göstermiştir. 2021 yılına göre kısmi bir artış söz konusu olsa da içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde yatırım bütçesindeki artışın anlamlı olmadığı görülmüştür. 

 

BÜTÇENİN YÜZDE 81'İ ZATEN PERSONEL GİDERLERİ

MEB'e verilen bütçenin dağılımına baktığımızda yatırımlar için, atamalar için, eğitimin acil ve kronik sorunlarını çözmek için, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için bir pay ayrılmadığı da görülmektedir.  2022 yılı için MEB bütçesinin 189 milyar 10 milyon TL olması öngörülmüştür. MEB bütçesinin yüzde 70’i personel giderleri, yüzde 11’i sosyal güvenlik devlet primi giderleri olmak üzere, toplamda yüzde 81’ü doğrudan doğruya personel harcamaları için kullanılmaktadır. Eğitim bütçesi yıllar içinde rakamsal olarak artıyor gibi görünse de personel giderlerinin bütçenin %81’ini kapsaması, eşit eğitim imkânına erişmeyi engelleyecek önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. (2005 yılında MEB bütçesinin yüzde 73’ü personel giderleri için ayrılmıştır.) MEB merkezi bütçeden en fazla pay alan bakanlıklardan biri olmakla birlikte, MEB bütçesinin yaklaşık %81’i personel giderleri ile SGK pirimi giderleri oluşturmaktadır. İkili eğitimin sonlandırılması, okullaşma oranlarının artırılması ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesi gibi politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla kaynak ayrılması, en azından orta vadede yatırım maliyetlerinin karşılanması açısından bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ancak MEB bütçesinden 2022 yılında yatırıma ayrılan pay kısmen artsa da hedefleri gerçekleştirmek için yeterli değildir

 

MEB KÜÇÜLTÜLÜRKEN MAARİF VAKFI İHYA EDİLİYOR

Tek başına dört yılda eğitim bütçesinden 1.5 milyar liranın üzerinde paranın paralel eğitim kurumu gibi çalışan Maarif Vakfı'na aktarılması bile, kısıtlı olan bu bütçelerin zaten doğru kullanılmadığının kanıtıdır. Türkiye Maarif Vakfının bütçesi geçtiğimiz yıla göre %285,4 oranında artmıştır. Ayrıca vakfın toplam bütçesi Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesinin %9,12’si kadardır. 15 milyondan fazla öğrenciye hizmet sağlayan MEB’in yatırım bütçesinin neredeyse %10’u kadar payın Türkiye Maarif Vakfına aktarılması manidardır.2016 yılında FETÖ’nün okullarını devralması için kurulan ancak neredeyse paralel MEB gibi çalışan Türkiye Maarif Vakfı ihya edilmiştir. Vakfın toplam 323 eğitim kurumu açtığı, 207’si yurt içinde 6708’i yurt dışında, toplam 6.915 personelin bulunduğu, bütçeden ayrılan payın büyüklüğü düşünülürse, MEB'in küçültülüp Türkiye Maarif Vakfı'nın büyütüldüğü anlaşılacaktır.  

 

EĞİTİMİN MASRAFLARI VELİNİN SIRTINA YÜKLENDİ

MEB bütçesi son beş yılda merkezi yönetim bütçesi içerisinde azalma eğilimine girmiştir. MEB bütçesinin GSYH’ye oranı 2014 yılında %3,19 iken 2022 yılında %2,39’a gerilemiştir. Bakanlık bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı 2015 yılında %13.11, 2016’da %13,38, 2017’de %13,18, 2018’de %12,13 ve 2019’da %11,84’e, 2021’de %10,91’e, 2022’de ise  %10,79’a gerilemiştir. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerindeki payının sürekli azalması ailelerin eğitim harcamalarının artmasına neden olmuştur.

 

BU BÜTÇE HİÇ BİR YARAYA MERHEM OLMAYACAK

MEB'in kendi istatistikleri de 2022 için belirlenen bu bütçenin hiçbir yaraya merhem olmayacağını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu yetersiz bütçe açıkça: yeni dersliklerin inşası için gereken öğretmen atamaları için taşımalı eğitim utancını bitirmek için okulları pandemiye uygun hale getirmek için köy okullarını aktif hale getirmek için ihtiyaç sahibi çocuklara tablet/bilgisayar ve internet temin etmek için hazırlanmamıştır.

Bu bütçe, ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyenlerin, tasarrufu eğitimden yapmaya kararlı olduklarını göstermektedir. Bu bütçe her bir öğrencinin bilimsel, laik, sağlıklı, adil ve kamusal eğitim aldığı, eğitim emekçilerinin mesleki ve maddi anlamda mağdur edilmediği bir düzen ihtiyacının yanından bile geçmemektedir. Merkez bütçeden aslan payı sayılabilecek bir oranı Diyanet için öngören hükümet, eğitimli gençlere değil, şükreden ve itiraz etmeyen bir topluma ihtiyaç duyduğunu bu bütçeyle bir kez daha göstermiştir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, ‘eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ derken, bu bütçeyle çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceğinin feda edildiği açıktır. Bilinsin ki Başöğretmen'in izindeki eğitim neferlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Eğitim-İş bu rezalet tabloya razı olmayacaktır!” diye konuştu.


   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 
  SOSYAL MEDYA
 

  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2022 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA