İŞTE MERSİNLİNİN AİLE YAPISI


 

Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,30 olurken, Mersin’de ise 3,27 kişi oldu. Mersin’de ayrıca 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 9,5 olurken, resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranı yüzde 4,0 olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi

 

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Aile, 2020 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,35 kişi olduğu görüldüğü belirtildi.

İllere göre incelendiğinde; 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu ilin, 6,11 kişi ile Şırnak olduğu; Şırnak ilini 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa illerinin izlediği ifade edildi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak olduğu; Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari’nin izlediği belirtildi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale olduğu; bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izlediği belirtildi.

 

MERSİN’DE HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 3,27 KİŞİ OLDU

Adana’da 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,57 kişi olduğu ifade edildi; ise 3,57 kişi olduğu ifade edildi. 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranını Adana’da %10,6 olurken, Mersin’de %9,5 olduğu ifade edildi. 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranı, Adana’da %4,1 olurken, Mersin’de %4,0 olduğu ifade edildi.

 

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

 ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020 yılında %17,9'a yükseldiği belirtildi.

 

TEK ÇEKİRDEK AİLE VE GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranında azalma olduğu görüldüğü ve tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının, 2014 yılında %67,4 iken 2020 yılında %65,2'ye gerilediği ifade edildi.. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında %16,7 iken 2020 yılında %14'e düştüğü ifade edildi.

 

ÇEKİRDEK AİLE BULUNMAYAN BİRDEN FAZLA KİŞİDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

 Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranında artış olduğu gözlendiği ve söz konusu hanehalklarının oranının 2014 yılında %2,1 iken 2020 yılında %2,8'e yükseldiği ifade edildi.

 

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE OLDU

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2020 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin %28,7 ile Gümüşhane olduğu; Gümüşhane ilini %27,9 ile Tunceli ve %26,7 ile Giresun izlediği ifade edildi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu ilin ise %10,2 ile Diyarbakır olduğu; Diyarbakır ilini %10,4 ile Van ve %10,5 ile Batman izlediği ifade edildi.

 

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Osmaniye oldu

 

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin, 2020 yılında %72,6 ile Osmaniye olduğu Osmaniye ilini %72 ile Gaziantep, %71,9 ile Adıyaman ve Kayseri’nin takip ettiği ifade edildi.Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu ilin ise %53,7 ile Tunceli olduğu; Tunceli ilini %54,8 ile Gümüşhane ve %55,6 ile Artvin’in izlediği ifade edildi.

 

Hanehalklarının %9,7'sini tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu

Türkiye'de 2020 yılında toplam hanehalklarının %9,7'sini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturduğu; toplam hanehalklarının %2,2'sini baba ve çocuklardan oluşan, %7,5'ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü.

 

TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLU AİLE BİNGÖL’DE

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında %11,7 ile Bingöl olurken; bu ili, %11,5 ile Adana ve Malatya illerinin izlediği ifade edildi. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise %7,1 ile Bitlis ve Ardahan, %7,2 ile Tokat olduğu ifade edildi.

Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu illerin, %9,2 ile Bingöl, %9 ile Adana ve %8,9 ile İzmir olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise %5 ile Ardahan, %5,5 ile Tokat, Bitlis ve Burdur olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, %3,8 ile Kilis, %3,1 ile Malatya ve %3 ile Trabzon olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise %1,6 ile Nevşehir ve Bitlis, %1,7 ile Kayseri, Adıyaman, Tokat, Sinop ve Kars olduğu belirtildi.

 

EN FAZLA GENİŞ AİLE HAKKARİ’DE

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin, 2020 yılında %24,4 ile Hakkari oldu. Hakkari ilini %24,2 ile Şırnak ve %21,5 ile Batman izlediği ifade edildi. Bu oranının en düşük olduğu ilin ise %9 ile Eskişehir olduğu ve Eskişehir ilini %9,6 ile Çanakkale ve %10,1 ile Niğde ve Balıkesir’in izlediği ifade edildi.

 

AKRABASIYLA EVLİ OLAN BİREYLERİN EN FAZLA OLDUĞU İL MARDİN

Tplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il %20,6 ile Mardin olduğu; bu ili %18,3 ile Şanlıurfa ve %17,1 ile Diyarbakır izlediği ifade edildi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise %1,1 ile Edirne olurken, buu ili %1,5 ile Kırklareli ve %2 ile Çanakkale izlediği ifade edildi.

 

AKRABA EVLİLİĞİ EN FAZLA ŞANLIURFA'DA GERÇEKLEŞTİ

Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, %15,1 ile Şanlıurfa olduğu; bu ili, %13,7 ile Mardin ve %12,6 ile Muş izlediği Akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise %0,5 ile Kütahya olduğu; bu ili %0,6 ile Çanakkale ve Edirne illerinin izlediği ifade edidi.

 

BİREYLERİ EN FAZLA AİLELERİ MUTLU ETTİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020 sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69,7 olurken; erkeklerin %74,9'u kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için %64,5 olduğu ifade edildi. Kendilerini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini belirten erkeklerin oranının %9,2 iken kadınların oranının %20,7 olduğu belirtildi.

 

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR BULUNAN HANE SAYISI ARTTI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, evden İnternete erişim imkânına sahip olan hanelerin oranı 2004 yılında %7 iken 2020 yılında bu oran %90,7 olduğu;diğer yandan hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı %0,9'dan %45,1'e, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı %53,7'den %99,4'e yükseldiği ifade edildi. Bununla birlikte İnternete bağlanabilen televizyon bulunma oranı ise 2013 yılında %7,3 iken 2020 yılında %33,8'e yükseldiği ifade edildi

 

GENİŞ AİLELER YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60,0'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2019 yılında %21,3 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının %12,3'ünün, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının %20,3'ünün, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının %27,7'sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise %14,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edidi.

 

BÜTÇEDEN EN FAZLA PAY KONUT VE KİRAYA GİTTİ

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı %20,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise %16,5 ile ulaştırma harcamaları aldığı; toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise %2,2 ile sağlık, %2,5 ile eğitim hizmetleri ve %3,1 ile eğlence ve kültür olduğu ifade edildi.

 

   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!  HABERCİ GAZETESİ
   HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 
  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2021 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA