EミンTンM-ン゙ KヨY ENSTンTワLERン誰ンN 81. KURULU゙ YILDヨNワMワNワ KUTLADI


 

Haber merkezi

 

Mersin Eitim-ン Sendikas Köy Enstitüleri'nin kuruluunun 81. yldönümünü kutlad. Mersin Eitim-ン Sendikas Yönetim Kurulu Bakan Nesime ASLAN “17 Nisan 1940 ylnda, dönemin Milli Eitim Bakan Hasan Ali Yücel ve ンsmail Hakk Tonguç’un önderliinde kurulan, Cumhuriyet'in aydnlanma devrimlerinin en önemli hamlelerinden biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluunun 81. yldönümünü kutluyoruz” dedi.

 

“ASIL AMAÇ, KÖY ンNSANININ BンLンNÇLENDンRンLMESン VE CANLANDIRILMASIYDI”

Mersin Eitim-ン Sendikas Yönetim Kurulu Adna açklama yapan ゙ube Bakan Nesime Aslan, “Köy Enstitüleri hareketinin temel ideolojisi; yüzyllarca ihmale uram köy insanna, kendi yazgsn deitirecek bilinç ve beceriyi kazandrmakt. Eitim bunun bir arac idi. Asl amaç, köy insannn bilinçlendirilmesi ve canlandrlmasyd. Çünkü okur-yazar olmayan bir toplum ile Atatürk Cumhuriyetinin hedefi olan çada uygarla ulalamazd. Köy Enstitüleri’nin kurulduu dönemde Türkiye, eitim düzeyi düük, sanayisi clz, nüfusunun yüzde 80’i köyde yaayan bir ülkeydi. Bu yllarda ülkede okuryazarlk düzeyi yüzde 25 civarndayd. ンte Köy Enstitüleri ile bu eksiklik giderilmeye çallmtr. Nüfusu 18 milyona yaklaan Türkiye’de 1939-40 ders ylnda ortaokul örencilerinin saysnda ve lise örencilerinin saysnda önceki yllara kyasla büyük bir art göstermitir.

 

2. Dünya Sava’nn snra dayand koullarda, devlet bütçesinin ve genç igücünün olas savaa odakland bir ortamda kurulan enstitülerin parasal kayna, sadece Devlet bütçesinden ayrlan payla deil, buralarda yaayan özverili öretmen, yönetici, içi ve örencilerin emei ile yaratld. Bu özveri sayesinde enstitülerde 1937-1946 yllar arasnda 723 bina yapld, on binlerce dönüm çorak ya da bataklk arazi ilenerek buralardan bol ürün elde edildi.

Örenciler; öreniyor, örendiklerini uyguluyor ve üretiyordu. Bu dönemde köy çocuklar eitildikten sonra köylerine tarmda, sanatta, zanaatta ve salk alanlarnda öretmen olarak geri gönderildi.

 

“EN ÜCRA KÖYÜ DAHン BンLンMンN ME゙ALESンYLE AYDINLATTI”

Baöretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "kimsesizlerin kimsesi" olarak kurduu Cumhuriyet, bu projeyle o güne dek kimsesiz braklan en ücra köyü dahi bilimin mealesiyle aydnlatt. Bu önemli atlm tarmn, ksmi sanayi giriimlerinin yükselmesine fayda etmekle kalmam, airet, aa, tarikat üçgeninde sömürülen, kandrlan köylüyü, kandrlamayacak bilinçli yurttalara dönütürmütür.

Ancak bu yüksek dinamizm ve Cumhuriyetçi kadronun kazandrd ivme gerici ve tutucu egemen güçlerden tepkiler almaya balamt. Ülkenin toplumsallama sürecini kolaylatrmak için gerçekletirilen Köy Enstitüleri giriimi, kazand onca olumlu sonuca karn dinsel deerlerin çöküüne neden olduu gerekçesi ve komünizm geliyor korkutmalaryla tamamlanamad. Önce bilinçli olarak içi boaltlan ve yozlatrlan Köy Enstitüleri kapatlarak Anadolu’nun en önemli aydnlanma projesi ortadan kaldrld.

Bugün öretmen yetitirmeden balayarak eitim sisteminin yaad pek çok sorunun kaynanda Köy Enstitüleri’nin kapatlmas yatmaktadr. Köy Enstitüleri’nin kapatlmas ülkemizdeki aydnlanma sürecinin durdurulmas ve demokratik ileyiin sekteye uratlmas anlamna gelmi, genel anlamda da demokrasimizin derin bir yara almas sonucunu dourmutur. Enstitülerin kapatlmas Türkiye’nin aydnlanma tarihinde gericiliin zaferi olarak yerini almtr.

Ne yazk ki, o gerici anlayn uzantlar bugün de ibandadrlar. AKP iktidar döneminde uygulanan politikalarla eitimin nitelii düürülmü, çada, bilimsel, aklc, laik eitim sistemine büyük bir darbe vurulmutur.

 

Bugün Köy Enstitüsü ruhunu yeniden yakalamak ancak çada, üretken ve demokratik eitim yöntemini ulusal eitim sistemimizin her aamasna uygulayarak; eletiren, sorgulayan çada bireyler yetitirmekle olur. Üretken ve yaratcln desteklendii eitim anlay bugün yaadmz eitim sorunlarnn da çözümü olarak görülmelidir. ンte o zaman Atatürk’ün ve cumhuriyetin öretmenlerden istedii ‘Fikri hür, vicdan hür, irfan hür’ nesilleri yetitirebiliriz.

81. Kurulu Yldönümünde Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve aydnlanmac geleneine sahip çkyoruz. Eitim-ン olarak amacmz; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu okullarmzda yaatmak, tüm yurtta cumhuriyetin, aydnlanmann ateini yeniden yakmak, ülkemizin geleceine umut ve k olabilmektir. Cumhuriyet öretmenlerinin yegane örgütü Eitim-ン, Mustafa Necati’den, Hasan Ali Yücel’den, Fakir Baykurt’tan, hepsinden önemlisi Baöretmenimiz Mustafa Kemal’den devrald bu görev ve sorumluluu yerine getirme azim ve kararllndadr” dedi.

   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yaplan yorumlarda IP Bilgileriniz kayt altna alnmaktadr..!  HABERCン GAZETESン
   HABER ARAMA
 
  

  HABERCン SPOR
 


  BンK ンLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 
  NヨBETヌン ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com yesidir

 
         
ANASAYFA HABER AR゙ンVン KワNYE ンLETン゙ンM GンZLンLンK ンLKELERン

 
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com ゥ Copyright 2016-2021 Tm haklar sakldr. ンzinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz, kopyalanamaz, kullanlamaz.

URA MEDYA