MEܒNÜN KARNESİ KIRIKLARLA DOLU!


 

YÖK üniversitelerin 2019 yılı karnelerini açıkladı. Üniversitelerde tüm alanlarda gözle görülür iyileşme verilere yansırken MEܒnün karnesi kırıklarla dolu! MEܒdeki öğrencilere yönelik soruşturmalara dair 2019 verileri paylaşılmazken, araştırma-geliştirmede geride olunduğu ve üniversiteden uluslararası gidişlerin arttığı gözlendi.

HEDİYE EROĞLU

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her bir üniversiteye ait 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını internet sitesinden kamuoyuna açtı.

Üniversitelere ilişkin değerlendirmede geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da 45 göstergede ölçüm yapıldı. Üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergeler "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “"uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorileri altında gruplandı.

Çalışmalar kapsamında, 189 üniversitenin her birine ait 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu, geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu ortaya koydu.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE DEĞİŞEN PEK BİR ŞEY YOK

2020 yılı Kasım ayında Yükseköğretim Kurulu’nca açıklanan, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansı raporunda sıralamada bile yer alamayan Mersin Üniversitesi’nin (MEÜ), 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’ndaki verileri ise dikkat çekti.

Rapora göre eğitim- öğretim kapsamında; mezun olan doktora öğrenci sayısı 59 olan MEÜ’de bu yıl ki sayı 68 oldu.

2018’de Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk yüzde 5’lik dilime giren program sayısı 5 olan MEÜ’nün bu yıl ki sayısı ise 4 oldu!

MEÜ’nün 2018’de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk yüzde 10’a giren ilk 5 programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması 5 olurken, 2019’da 6 oldu.

MEÜ’nün 2018’de uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 12 olurken, bu rakam 2019’da 31 oldu.

MEÜ’nün 2018’de öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı 85 olurken, 2019’da öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 18, endüstriyel projelerin sayısı ise 4 oldu.

MEÜ’nün 2018’de Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 12 olurken, 2019’da bu sayı 8’de kaldı.

MEÜ’nü 2018’de üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı yüzde 78,45 olurken, bu sayı 2019’da yüzde 97,25 oldu.

MEÜ’nün 2018’de erişilebilen ders bilgi paketi oranı yüzde 100 olurken, 2019’da bu oran yine yüzde 100 olarak gerçekleşti.

MEÜ’nün 2018’de mezun takip sistemindeki mezunların oranı yüzde 0’da kalırken, 2019’da bu oran ancak yüzde 1,04’e çıkabildi.

MEÜ’de 2018’de öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı 0 olurken, 2019’da bu oran yine yüzde 0’da kaldı.

 

SORUŞTURMA VERİLERİ GİZLENDİ

MEÜ’de 2018’de akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı 93 olurken, bu sayıya dair 2019’a ilişkin bir veri raporda yer almadı.

Yine raporda MEÜ’nün 2018’de akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılan disiplin soruşturması dosya sayısı 85 olurken, 2019’a dair verilerin de YÖK raporunda yer almadığı gözlendi.

Öte yandan MEÜ’nün 2018’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 6 olurken, 2019’da bu sayı yine 6 oldu.

MEÜ’de 2018’de üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düsen basılı kitap sayısı yüzde 1, 929 olurken, bu sayı 2019’da yüzde 2,48 oldu.
Ayrıca 2019’da üniversite kütüphanesinde öğrenci basına düsen e-yayın sayısı da yüzde 106,8 oldu.

 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME DE GERİDEYİZ

Raporun “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” başlığında ise MEÜ’de 2018’de ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı yüzde 0,632 olurken, 2019’da bu oran yüzde 0,1 oldu.

MEÜ’de SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı yüzde 36,73 olurken, 2019’da bu oran 0,37 oldu.

Ayrıca MEÜ’de 2018’de 238 olan en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı da 2019’da 286 oldu.

MEÜ’nün 2018’de üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı 0 olurken, 2019’da yüzde 59,14 oldu.

 

PATENT SAYISI 17, ÖDÜL 0!

Kentin sahip olduğu potansiyeli ekonomik kazanıma dönüştürmemekle eleştirilen MEÜ’de 2018’de başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 10 olurken, bu sayı 2019’da sadece 17 oldu.

MEÜ’nün 2018’de sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı sadece 1 olurken, 2019’da bu rakam 5 oldu.

MEÜ’de 2018’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 1 olurken, 2019’da bu sayı 0 çekti!

MEÜ’nün 2018’de YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 12 olurken, bu sayı 2019’da 33’e çıktı.

MEÜ’de 2018’de YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı 5 olurken, 2019’da 0’da kaldı!

 

MEÜ ARAŞTIRMALARINA BURS DESTEĞİ ARTTI

MEÜ’de 2018’de TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve

uluslararası araştırma bursu sayısı 28 olurken, 2019’da bu sayı 43’e çıktı.

MEÜ’de 2018’de TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve

uluslararası destek programı sayısı 2 olurken, 2019’da 51 oldu.

MEÜ’de ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı 2018’de 33 olurken, 2019’da 41’e çıktı.

MEÜ 2018’de Times Higher Education (THE), QS World University Rankings ve Academic Ranking of World Universities’e (ARWU) göre dünya sıralamasında yer bulamazken, 2019’da da bu gösterge değişmedi.

Öte yandan MEÜ’nün 2019’da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 12 oldu.

Ancak MEÜ’de 2019’da üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme

kapsamında sunulan hizmet sayısı ile üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen geliri ise 0 oldu.

 

MEÜ’DEN ULUSLARARASI GİDİŞLER ARTTI

Raporun “Uluslararasılaşma” başlığında da, 2018’de üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısının 4, 2019’da 5’e yükseldi.

Ayrıca MEÜ’de 2019’da istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı da 3 oldu.

MEÜ’de 2018’de yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2 bin 899 olurken, 2019’da bu sayı 2 bin 858’e geriledi.

MEÜ’de 2018’de uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 18 olurken, bu sayı 2019’da 16’ya geriledi.

MEÜ’de uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı 12 olurken, 2019’da bu sayı 19’a yükseldi.

MEÜ’de 2018’de uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 13 olurken, 2019’da bu sayı 52’ye çıktı.

MEÜ’den 2018’de uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı 156 olurken, 2019’da bu sayı 313’e yükseldi.

MEÜ’de 2018’de öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 5 iken, bu sayı 2019’da 8’e çıktı.

Ayrıca MEÜ’de 2019’da yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı da 15 oldu.

 

BÜTÇE VERİLERİ DİKKAT ÇEKİCİ!

Raporun “Bütçe ve Finansman” başlığında ise dikkat çeken veriler yer aldı. MEÜ’de 2018’de merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon gibi gelirlerin yıllık bütçeye oranı yüzde 9,86 olurken, bu oran 2019’da yüzde 9,43’e geriledi.

MEÜ’de 2018’de sağlık uygulama ve araştırma merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı eksi yüzde 0,16 olurken, 2019’da bu oran eksi yüzde 42’ye çıktı.

MEÜ’de 2018’de Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı yüzde 2,3 olurken, 2019’da bu oran yüzde 3,21’e çıktı.

MEÜ’de 2018’de Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı ise yüzde 11,6 olurken, 2019’da bu oran yüzde 4,72’ye kadar geriledi.

MEÜ’de 2018’de endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 7 olurken, 2019’da bu rakam 4’e geriledi.

MEÜ’nün 2018’de Teknopark yıllık ciro artış oranı yüzde 7,97 olurken, bu oran 2019’da raporda yer almadı.

MEÜ’de 2018’de endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 260 bin 258,2 TL olurken, 2019’da bu rakam 2 milyon 718 bine çıktı.

MEÜ’ye 2018’de üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 2 milyon 123 bin 892 TL olurken, 2019’da bu rakam 2 milyon 296 bin TL’ye çıktı.

 

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ BAŞINA YATIRIM ARTTI!

Bütçede en dikkat çeken kısım ise covid 19 yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim ile geçirilen 2019’daki öğrenci başına yapılan harcama tutarı oldu.

MEÜ’de 2018’de öğrenci başına yapılan harcama tutarı 6 bin 497 olurken, bu rakam 2019’da 8 bin 953 TL oldu.

Ayrıca MEÜ’de 2018’de yayın alımının bütçeye oranı yüzde 0,411 olurken bu oran 2019’da da değişmedi.

MEÜ’de 2018’de eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı 0 olurken, bu oran 2019’da da aynı kaldı.

 

KOCA ÜNİVERSİTEDEN KENTE 16 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Raporun, “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” bölümünde ise MEÜ’nün 2018’de sosyal sorumluluk projesi sayısı 11 olurken, bu sayı 2019’da sadece 16’ya yükselebildi.

MEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DILMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı 2018’de 282 olurken, bu sayı 2019’da 35’e kadar geriledi.

MEÜ’de 2018’de Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 6 olurken, 2019’da bu sayı 50’ye çıktı.

Öte yandan yıllardır kentle bütünleşmemekle eleştirilen MEÜ’nün 2018’de diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 14 olurken, 2019’da bu sayı ancak 22’ye çıkabildi.

 

GÖÇ DEVAM EDİYOR, FAALİYETLER AZALIYOR!

Göçle büyüyen kentlerin başında gelen Mersin’de MEÜ’nün 2018’de dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 77 olurken, bu sayı 2019’da 73’e geriledi.

 

ENGELLİLERE İLGİ ARTTI

Ayrıca resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 20 bin engellinin yaşadığı tahmin edilen Mersin’de MEÜ’nün 208’de aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nisanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı 0 olurken, bu sayı 2019’da 18 oldu.

 

MEÜ ÇEVREYE İLGİSİZ

MEÜ’nün 2018’de sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 0 olurken, bu sayı 2019’da da 0’da kaldı.

MEÜ’nün yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralamasına ilişkin de raporda veri paylaşılmadı.

   
Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 
  NÖBETÇİ ECZANELER


 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2021 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA