GERGİN MECLİS DEVAM EDİYOR!


 

Kentin geleceğine yön verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı toplantısının ikinci birleşimi bugün yapılacak. Kente yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığı ilk toplantı sonrası bir araya gelecek tarafların nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu.

HEDİYE EROĞLU

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, çirkin görüntülere sahne olduğu Temmuz ayı toplantısının ikinci birleşimi bugün Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Vahap Seçer ile Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyeleri arasında yaşanan kavga sonrası taraflar bugün yine karşı karşıya gelecek. Yaşanan kavga nedeniyle Mersin için hizmet döneminin durabileceği endişesine neden olan gerilimli meclis sonrası bugün tarafların nasıl bir tutum izleyeceği merakla bekleniyor.

İŞTE GÜNDEM

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi ile başlayacak meclis, birimlerden gelen konuların görüşülmesi ile sürecek.

Mecliste komisyonlara havale edilen konular kapsamında ilk olarak; Çamlıyayla Belediye Başkanlığı'nın 17.02.2020 tarihli ve E.2585 sayılı yazısı ile iletilen talebe istinaden, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 6233 parselin Belediye Hizmet Alanı (Düğün Salonu) olarak işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon,  Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Ayrıca Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 955 ada 4 parseli de kapsayan alanda, mahkeme  kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 224 ada 5 sayılı parseli de kapsayan alanda, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Tarsus İlçesi Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde belirlenen bölgelerde 3 adet orta refüj açıklığının imar planına işaretlenmesine karar verilmiş olup; UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda belirlenen bölgelerde orta refüj açılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

İMAR PLANLARI HIZ KAZANDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.06.2020 tarih ve E.21832 sayılı yazısı ile Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin (8.7.14. nolu Plan Hükmü İlavesi) 07.02.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanarak kesinleştiği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6/2 maddesi gereğince iş ve işlemlerin yapılması bildirilmiş olup Bakanlık Makamınca onaylanan plan hükmünün Mersin 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planına eklemesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Tarsus İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 3129 ada 3 parsel numaralı taşınmazın batısından geçen imar yolunun Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/931E. ve 2018/1551 sayılı kararı doğrultusunda kaldırılmasına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatına ilişkin Tarsus Belediye Meclisi’nin 21.05.2020 tarih ve 2020/4-1(52) sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 956 ada 2 parseli de kapsayan alanda, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Mut İlçesi, Barabanlı, Karşıyaka ve Güllük Mahallesi sınırları içerisinde 3 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik Mut Belediye Meclisi'nin 07.10.2019 tarihli ve 82 sayılı kararına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile  Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Tarsus İlçesi, Şehitishak Mahallesi 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3979, 4542, 4543, 4552 ve 4553 adalar için Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarihli ve 2020/21(28) sayılı kararına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, 889, 890, 891 parselleri kapsayan alanda, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10199 ada 2 parseli kapsayan alanda, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada 423 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu+LPG” olarak işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı için Tarsus Belediye Meclisi’nin 21.05.2020 tarih ve 2020/41(51) sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2020 tarihli ve E.63575 sayılı yazısı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon,  Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek. 

Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 307 ada, 72 No.lu parsele ilişkin, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 956 ada 5 parseli de kapsayan alanda, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 224 ada, 4 sayılı parseli de kapsayan alanda, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Mut İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 102 ada 153 ve 154 parseller için Mut Belediye Meclisi'nin 07.02.2020 tarihli ve 20 sayılı sayılı kararına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 2875 ada 2 parselin “Hurdalık” olarak kullanılabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde, trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı için Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi 418  ada, 119 parselde kayıtlı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli alanda yeni emniyet hizmet binası yapılabilmesi için parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi 311 ada 3 ve 6 parsellere ilişkin, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken  havale edilen konu görüşülecek.

Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 215 parselin "Mezarlık Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerine ilişkin alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 13.03.2020 tarih ve 209 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 224 ada 7 parseli de kapsayan alanda mahkeme kararı (Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 14.05.2019 tarih ve 2018/1694E. 2019/456K. sayılı) doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konu ele alınacak.

Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 224 ada 7 parseli de kapsayan alanda, mahkeme kararı (Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 11.07.2019 tarih ve 2018/1101E. 2019/759K. sayılı) doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konu görüşülecek.

MECLİSTE MEZİTLİ PLANLARI İÇİN YOĞUN MESAİ VAR

Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesi yapılmasına yönelik "Kentsel Servis Alanı" ve Tece Mahallesi "Kentsel Gelişme Alanı"na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 20.09.2019 tarihinde onaylanmış ve kesinleşmiş olup; bu doğrultuda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.08.2017 tarih ve 825 sayılı kararı ile onaylı Mersin İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında da değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesi yapılmasına yönelik "Kentsel Servis Alanı" amaçlı Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 20.09.2019 tarihinde onaylanmış ve kesinleşmiş olup; bu doğrultuda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylı Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu ele alınacak.

S.S. Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin 02.07.2020 tarihli yazısında; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde hayata geçirilmesi planlanan Mezitli İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Projesine ilişkin yatırımın, proje, yapım ve işletme safhasında karşılaşılabilecek sorunları gidermek ve projeyi daha kısa sürede hayata geçirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Kamu Yararı Kararının alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konun görüşmeleri de yapılacak.

Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3715 parsele ilişkin, mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.  Askı ilan süresi içerisinde Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu da görüşülecek.

Askı ilan süresi içerisinde Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu da ele alınacak.

Askı ilan süresi içerisinde Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Ayrıca 805 mahalle muhtarlığına yeni bilgisayar takımı ile yazıcı alınması, alınmış ve alınacak olan bu bilgisayar takımı ve yazıcıların görev surelerin bitiminde yeni seçilen muhtarlara devredilmesi kaydı ile muhtarlıklara hibe olarak verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konusu da ele alınacak.

Yine Macit Özcan Spor ve Sosyal Tesis İşletmesi ile Limanlar (Taşucu Limanı) İşletmeciliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konu görüşülecek.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşmesi de yapılacak.

İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAK

Meclisin idareden gelen konular bölümünde ise 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi gereğince; ihtisas komisyonları için işari oylama ile üye seçilmesi yapılacak. Seçimlerde Cumhur İttifakı’nın sandalye üstünlüğü nedeniyle komisyonlarda da daha fazla temsiliyet ile söz hakkını elinde tutması bekleniyor.

Ayrıca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 90. Maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında (Liman Vergi Dairesi, Uray Vergi Dairesi ve İstiklal Vergi Dairesi)  görev yapmak üzere işari oylama ile 1’er asıl, 1’er yedek üyenin iş’ari oylama ile seçilmesi yapılacak.

   


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 
  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2021 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA