SİYASET EKONOMİ SAĞLIK EĞİTİM YAZARLAR SPOR
 
 
 
 

“PROJELERİN TAKİBİNDE PES ETMEYECEĞİZ”


MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Bürokraside bekleyen Mersin projelerinin takibinde pes etmeyeceklerini belirterek, “Büyük veya küçük her projemizi somutlaştırma girişimlerine devam edeceğiz” diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, ticaret odalarının ne işe yaradığını yaptığı yazılı açıklama ile anlattı. Kızıltan, ticaret ve sanayi odalarının icracı makamlar olmadığını belirterek, "MTSO birlik ve beraberliğin, çoğulculuğun adıdır. MTSO, Mersin iş dünyasının vitrini ve sözcüsüdür. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde davranıp Mersin’in güveninin, gücünün ve heyecanının ayağa kalkmasını sağlayacağız. Mersin’in önü açıktır" ifadelerini kullandı.

“MTSO, KENT EKONOMİSİNİN ÜST ÇATI ÖRGÜTÜDÜR”
Ticaret ve Sanayi Odaları’nın üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak olduğunu kaydeden Kızıltan, “Ticaret Odası mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâk ve tesanüdünü (dayanışmasını) korumak ve kuruluş Kanununda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünden kaynaklanan görevlerinin yanında, özellikle yasanın verdiği yetki ile devlet adına bazı resmi hizmetleri de veren, kent ekonomisi başta olmak üzere, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için çalışan,  kent ekonomisinin üst çatı örgütüdür.
Siyaset üstü bir kurumdur. Etnik, dini, mezhep temelli her yapay ayrımcılığı reddeden, yetkililerinin atama ile değil, seçimle iş başına geldiği, demokrasinin ve çok sesliliğin merkezidir. Yapay ayrımcılıkları bir kenara atan, Mersin’i bütüncül olarak kucaklayan bir kuruluştur. Bu anlamda demokrasi değerlerinin odak noktasıdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası; Üyeleri, Meslek Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Meclisinden aldığı destekle, nitelikli personeliyle ve tarihi bir buçuk asra yaklaşan kurumsal deneyimi ve hafızasından aldığı güçle söyleyebiliriz ki; kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine en çok katkı koyan, vizyon oluşturan, projeleri ile öncü ve örnek olan kurumların başında gelir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası geleneklerinden gelen, kurumsallaşmış yapısıyla kentin sadece ekonomik değil, sosyal sorunlarına da duyarsız kalmamış; eğitimden sağlığa, kentsel gelişim projelerinden kültür ve sanatın desteklenmesine kadar birçok sosyal proje üretmiş ve somut destekler vermiştir, vermektedir ve vermeyi de sürdürecektir” dedi. 

“ODALAR İCRACI DEĞİL, RİCACI KURUMLARDIR”
Ticaret Sanayi Odaları yerel yönetimler veya kamu kurumları gibi icra makamlar olmadığını aktaran Kızıltan, “Bizler icracı değil, ricacı kurumlarız. Lobi oluşturarak çalışırız. Odalar öncelikli olarak üyelerine hizmet veren, devletin görevlendirdiği bazı hizmetleri yerine getiren, kentin ekonomik ve sosyo-ekonomik konuları ile ilgili proje üreten, bu projelerin somutlaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliliği yapan, yani kentin vizyonunu oluşturan, yasa ile kurulmuş üst çatı kuruluşlarıdır. Bu anlamda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin iş dünyasının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Ve sınırlı bütçesiyle kent adına ortaya koydukları, yaptığı ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel etkinlikler çok önemlidir. Hepsinin temelinde binlerce üyemizin emeği ve katkısı vardır.
Kentin diğer Sivil Tolum Örgütleri ve Kurumları ile işbirliği ve dayanışma içinde hareket edip kentin sorunlarının, önceliklerinin ve yatırımlarının ortak akıl ile belirlenmesi ve yerel yönetimlere, ilgili kurumlara, hükümet organlarına bildirmek, uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak amacıyla kentin gelişmesine katkı sağlarız” diye belirtti. 

“TÜRKİYE’NİN EN DEMOKRATİK SİSTEMİNE SAHİBİZ”
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na bu gücü veren şeyin öncelikle Türkiye’nin en demokratik ve katılımcı sistemine sahip olmasına bağlayan Kızıltan, şunları söyledi: “Bu dönemde bunu daha da arttıracağız. Her üyemizin komisyonlarda, her Meclis Üyemizin Mecliste söz hakkı vardır. Şeffaf bir seçimle her üyemiz kentimiz için hizmet etmeye aday olur ve defalarca seçim süzgecinden geçerek göreve gelir. Ekonomik ve sosyal sorunlar önce komisyonlarda, Yönetim Kurulunda ve Mecliste konuşulur, tartışılır ve ortak bir karara varılır. Bir eksik olduğunda bu kurullar tekrar ve tekrar projeleri inceleyebilir. Bu kararlar, projeler, uzman personelimizin gözetiminde takip edilir. İşte MTSO’nun gücü bu demokratik yapılanmadan, yönetişim ruhundan, çok seslilikten çekinmeyen yapısından ve Mersin iş dünyasının girişimci ruhundan kaynaklanmaktadır. Her yeni Meclis ve Yönetim Kurulu, öncekilerin tecrübelerini gözeterek hareket eder. MTSO olarak kurumsal olmanın gereğinin bu olduğunu bilerek hareket ederiz. MTSO birlik ve beraberliğin adıdır. MTSO, çoğulculuğun adıdır. MTSO, Mersin iş dünyasının vitrini ve sözcüsüdür. MTSO, demokrasi değerlerinin merkezidir. Ne mutlu bize ki, Odamızın bu birlik ve beraberliği kentimizin birlik ve beraberliğine, Odamızın çok sesliliği, Mersin’in çok sesliliğine dönüşmüştür. Bu anlamda seçimler sonrası ilk düzenleyeceğimiz Meclis toplantısı öncesi Meclis Üyelerimizle gruplar halinde bir araya geldik. Geleceğe yönelik yol haritamızı oluşturacak düşünce ve fikirlerini aldık. Sektörlerinin temsilcisi olarak, büyük bir teveccühle bu makamlara seçilmiş olan Meclis Üyelerimizin fikirleri inanıyorum ki hem Odamızın gerçek gücünü ortaya çıkaracak olan ortak aklı yaratacak, hem de kentimize ve ülkemize katkı koyacaktır. Amacımız tepeden inme bir Yönetim mantığı değil, hep birlikte uygulayacağımız bir YÖNETİŞİM mantığı olacaktır. Derdimiz kürekleri aynı yöne çeken bir ekip dayanışmasıdır. Böylesi strateji belirleme toplantılarını çok daha sık yapacağız. Komitelerimizin ve Meclisimizin daha etkin, daha verimli, daha dayanışma içinde ve daha özgür çalışıp yeni fikirler ortaya çıkarmasına, yeni projeler yaratmasına olanak sağlayacağız. Mutfağımız Meslek Komitelerimizdir.
Çünkü inanıyoruz ki, tüm üyelerimizin kentimiz için söyleyecek bir sözü ve koyacağı bir katkısı var. Eğer sizin kentiniz için söyleyecek bir sözünüz yoksa, kentiniz adına endişeleriniz ve sunduğunuz çözümler yoksa, kentinize ve o kenti paylaştığınız insanlara karşı bir duyarlılığınız yoksa, başkalarından kentiniz adına ne bekleyebilirsiniz ki? İşte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın gücü ve etkinliği bu felsefeden ve inançtan gelmektedir. Mersin’i ilgilendiren ne kadar sorun varsa MTSO’yu ilgilendirir. Bu inançla ve Mersin sevgimizle, MTSO olarak tüm Üyelerimizle, Meclisimizle, Yönetim Kurulumuz, Komitelerimiz ve çalışanlarımızla üretmeye, Mersin’in zenginliğine katkı koymaya devam edeceğiz. Bu kurumsal yapımızla, insanımıza iş ve aş verecek ortamın oluşturulmasına,  mesleki eğitimle nitelikli insan gücü yetiştirilmesine, Üniversiteler, Milli Eğitim, MTSO Eğitim Kalkınma Vakfı ve İSGEV’in (İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı) işbirliği ile gençlerimizin meslek sahibi olmasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Firmalarımızı küresel standartlarla iş yapan, markalaşmış, yenilikçi ve yüksek teknolojili bir yapıya dönüştürme; fuarlarla, yurt dışı açılımlarıyla yeni pazarlar bulmada ve Mersin’in bölgesinde bir marka kent olması yolunda önderlik yapacağız.”

“PROJELERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”
“Bürokraside bekleyen Mersin projelerinin takibinde pes etmeyeceğiz” diyen Kızıltan, şunları söyledi: “Büyük veya küçük her projemizi somutlaştırma girişimlerine devam edeceğiz. Yıllardır özlediğimiz ve hep eksik olmasıyla çok şeyler kaybettiğimizi ifade ettiğimiz, Odamızın çatısı altında büyük bir iş birliği ile oluşturduğumuz Mersin Lobisini her düzeyde daha etkili kullanarak Mersin’in Merkezi yönetimden beklentilerini daha gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Hepsinin de ötesinde,  Mersin iş dünyası olarak sadece kentin ekonomisini değil her alanda Mersin’i yükseltmeye, Mersin’i yaşanır bir kent olmasını sağlamaya katkı koymayı sürdüreceğiz. Mersin sahipsiz bir kent değildir. Mersin iş dünyası Mersin’in bu yolculuğunda en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bu, bizim Mersinlilere ve Oda tarihimize, bize bu bayrağı emanet edenlere olan borcumuzdur. 
Önce Mersin demeyi sürdüreceğiz. BEN değil BİZ demeyi sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde davranıp Mersin’in güveninin, gücünün ve heyecanının ayağa kalkmasını sağlayacağız. Mersin’in önü açıktır.”

   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!


  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 

 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2019 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA